Cartel uso obligatorio de mascarilla - Retols Daunis | Señales y rotulación

Un exemple visual comparativa de detalls que milloren la nostra imatge des del moment que el client arriba a les nostres instal·lacions. Una bona senyalització de prevenció i seguretat l’ajudarà a atreure a més clients al seu negoci ja que segons estudis recents, el 55% dels compradors espanyols han deixat d’acudir a botigues amb una senyalització poc clara per al distanciament social.

¿Necesitas ayuda?
^