Triangle obres revolts perillosos cap a la dreta

26.1455.06

Triangle obres revolts perillosos cap a la dreta

Material: Acer galvanitzat

Mides:

  • MOPU 60 (Diàmetre 60cm)
  • ECO 50 (Diàmetre 50cm)

Disponible en dues mides:

MOPU 60 
Senyalització vertical de codi en acer galvanitzat utilitzada principalment per obres autopistes, autovies, carreteres, entorns urbans. Assegura una correcta senyalització provisional de les obres viàries, garantint en tot moment la seguretat dels conductors i de les persones que les executen. Ofereix una major resistència a les deformacions per impactes o vent, i una òptima visibilitat i tot en les condicions més desfavorables.

ECO 50
Senyalització vertica de obres en recintes privats o obres en via pública itinerant, espais privats o en les que és precís senyalitzar només mentre s'està treballant en ella.

Informació addicional

Medida - Obras

ECO Obres 50, MOPU Obres 60

Mini Cart 0

Your cart is empty.

¿Necesitas ayuda?