Senyal d’evacuació fletxa obliqua a la dreta

5.6010.07

Senyal d’Evacuació Fletxa obliqua

UNE 23034-88 i CTE.

Senyal fotoluminiscent.

Aquesta senyal ha d’anar acolada a una altra.

Mides: DIN A4 (210x297mm)

Material:

  • PVC (0,7mm)
  • Alumini (0,5mm)
Mini Cart 0

Your cart is empty.

¿Necesitas ayuda?