Senyal de Sortida a baix obliqua

9.0517.64

Senyal de Sortida

Fletxa a baix obliqua.

El senyal ha d’anar acolada a la mateixa senyal.

UNE 23034 88 i CTE.

Senyal fotoluminiscent.

Alumini gruix 0,5mm

Acabat: Classe A

Mides: DinA4

Mini Cart 0

Your cart is empty.

¿Necesitas ayuda?